Nyperoser_1000px

Hva er coaching?

Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som blander utprøvde teknikker for forandring med personlig vekst-teknikker og praktiske øvelser.

Coaching er en guidet prosess som utløser ressurser og potensiale og sikrer fremgang slik at klienten oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det. Metodene som brukes i alle former for Coaching kommer først og fremst fra Nevro Lingvistisk Programmering.

Fordi det er ledet personlig en-til-en, hjelper Coaching den enkelte å oppnå klarhet, fjerne begrensninger, få tilgang til sin indre visdom og finne en følelse av hensikt.

For tiden er det mange som er med på å skape en trend innenfor Coaching i næringslivet. Utdannelser tilbys uten krav om forkunnskap i Nevro Lingvistisk Programmering som er selve skjelettet for all Coaching. Overfladiske Coaching-metoder er fokusert først og fremst på karriere og økonomi.

 

At Coachen kan også arbeide både holistisk og terapeutisk er essentielt fordi energi som er bundet i fortiden må frigjøres for å oppnå et vellykket resultat. I tillegg til karriere og økonomi er områdene helse & velvære, familie & venner, følelseslivet og ikke minst det spirituelle ivaretatt av en kompetent og dyktig Coach.

Enkelt forklart er en Coach en ’personlig suksesstrener’, en trofast profesjonell – delvis mentor og delvis utfordrer som spesialiserer seg i utvikling slik at mennesker utmerker seg i forretningslivet og i sitt personlig liv.

En Coach skaper en trygg plass for å dele innsikt og informasjon, og er helt upartisk og vil bruke ulike metoder for å hjelpe klienten til å oppnå suksess og enda større klarhet. Coachen bistår med å fjerne de blokkeringer som hindrer mennesker fra å prestere og nyte livet mer. Med en Coach på plass er det fordeler for såvel den enkelte som for hele organisasjonen fordi resultatet blir større tilfredsstillelse i jobben, visjon, høyere energinivåer, bedre helse og økt livskvalitet.

 


Hva er forskjellen mellom en Coach, en rådgiver og en terapeut?

En Coach fokuserer på handling, ikke forståelse.

En Coach jobber for ansvar for følelser og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De utfordrer klienten ved å spørre vanskelige spørsmål, setter nytt lys på situasjoner, rollespill med mer. De tildeler deg til og med hjemmeoppgaver. En Coach er fullstendig klar over de viktigste spørsmålene mennesker og organisasjoner møter og forutsetter suksess i rollen som forretningspartner. De bruker praktiske fremgangsmåter for varige resultater.

Historie

Coacher og mentorer har eksistert siden oldtiden. Muligens har de brukt andre navnelapper, men de har vært der – enten for å forbedre personlig prestasjon eller team innsats, eller være tilgjengelig som guide, mentor, lærer eller Coach. På 1980-tallet antok Coaching en offisiell rolle i forretningsverdenen og teknikkene og metodene som ble brukt kom først og fremst fra Nevro Lingvistisk Programmering (NLP). NLP er læren om hvordan vi inntar verden gjennom våre fem sanser, og har blitt beskrevet som ’en brukermanual for hjernen’.

 


Ønsker du coaching?

I de siste 20 årene har mennesker, som har ønsket å utvikle seg personlig eller profesjonelt, oppsøkt Coacher for å få hjelp – og det har virket. Det begynte vesentlig i idrettsverdenen, men nyheten om effektiviteten av Coaching spredte seg og snart omfavnet bedrifter den. Uansett hva saken gjelder, er Coaching der for å hjelpe.

Mennesker utviklet seg, mestret nye ferdigheter og oppnådde mye mer enn de noengang kunne har forestilt seg. Forretningene blomstret og individuelle og organisasjonsmessige mål ble mer samordnet. Forretningene blomstret og individuelle og organisasjonsmessige mål ble mer samordnet.

Coaching utdannelse Læren om en «en-til-en» fremgangsmåte for å skape positive og varige forandringer.

Coaching er en formalisert en-til-en prosess for å utvikle potensialet, forbedre prestasjonen og samordne individer med en organisasjon. Det er en systematisk fremgangsmåte for forandring som benytter utprøvde teknikker og praktiske øvelser. Ved å arbeide en-til-en er Coaching i stand til å behandle dypere, personlige spørsmål enn gruppetrening og seminarer. Coaching er en prosess for å lede seg selv og det hjelper klienten til å oppnå klarhet i hvem de er, hva de gjør og hvor de skal.

 

Personlige fordeler

Forestill deg at du har noen som kun har til hensikt å hjelpe deg i å oppnå suksess, en person som kjenner din styrke, din sårbarhet og vet hva du drømmer om og streber etter. Noen med evne til å hjelpe deg å navigere til nivåer av personlig og profesjonell oppnåelse du ikke trodde var mulig. Noen som er fullstendig fokusert på dine resultater.

Blant fordelene klientene beskriver er:

 • Mer tilfreds i nåværende arbeidssituasjon
 • Arbeider lettere og mer produktivt sammen med andre
 • Oppnår effektive kommunikasjonsmetoder
 • Kommer overens med vanskelige personligheter
 • Forstår hvordan utfordrende situasjoner skal takles
 • Føler seg mer sikker, evnerik, dyktig og/eller satt pris på
 • Føler stabilitet på arbeidsplassen Større personlig engasjement
 • Forstår og føler seg mer i takt med bedriftens mål
 • Nyter et rikere personlig liv
 • Tar ansvar for egne handlinger og følelser
 • Ønske om å heve sine standarder for personlige prestasjoner
 • Økt energi

 


Hva er NLP?

Det er meget sannsynlig at du får mange varierte svar på spørsmålet om hvordan NLP ble til. Nevro Lingvistisk Programmering er en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. Det er en moderne psykologi, utviklet i USA i 70-årene av Richard Bandler og John Grinder, som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring.

«NLP handler om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen»
(Gillian R. Godtfredsen)

Hva er NLP?

NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker – d.v.s. den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske. Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om hva vi kan, og hva vi er verdt.

NLP inneholder en mengde teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning og personlig vekst. Enhver NLP teknikk inneholder strategier for forandring og nye atferdsmønstre. NLP svarer fantastisk godt til dagens utvikling, hvor kravene til oss som mennesker – både privat og arbeidsmessig – blir større og større.

NLP i dag er ikke hva det var i går – og i morgen er det ikke hva det er i dag. Det er en estetisk kunnskap i stadig utvikling, som gjør det mulig for individer å ta avgjørelser som muliggjør fenomenale positive forandringer, som i sin tur lover en fremtid med utallige berikende muligheter.

Et av hovedprinsippene i NLP er at vi til enhver tid kommuniserer, og at en stor del av vår kommunikasjon består av annet enn ord. Hva er det vi kommuniserer da? Er det slik at det vi ønsker å formidle er det samme som det lytteren forstår? Hvis ikke, hvordan registrerer vi dette og tilpasser det? Forskningsresultater viser at 6 av 10 mennesker ønsker å være bedre til å kommunisere. NLP inneholder praktisk verktøy for å bli mer effektive i kommunikasjon.

NLP handler om språk

Språk virker inn på hvordan vi tenker og reagerer. Den aktuelle prosessen å omforme opplevelser og erfaring til språk, innebærer at vi forvrenger, forkorter og sammenfatter hvordan vi opplever verden. NLP sørger for spørsmål og tenkemåter som muliggjør effektiv kommunikasjon i samsvar med vår intensjon. NLP lærer oss å forstå hvordan språk påvirker oss gjennom implisitte og nedlagte forutsetninger og antagelser. Det finnes mange feller og fallgruver i vårt språk for den uforsiktige kommunikator, …. for eksempel, hvis jeg ber deg IKKE å tenke på en kenguru, nå …. så tenker du mest sannsynlig på en kenguru – det motsatte av min intensjon!

Hør etter bruken av ordet «men». For eksempel: «jeg liker måten du utførte arbeidet på, men……». Tilhøreren har en tendens til å glemme alt som ble sagt før «men», i påvente av at problemer oppstår. Siden reklamefolk, media og politikere bruker språket til å formidle sine budskap, kan læren om språk ved NLP også øke din bevissthet, og fungere som forbrukervern for ditt sinn!

NLP handler om å modellere dyktighet

NLP teknikker/strategier er resultatet av å avdekke hvordan eksperter eller fremragende, dyktige ledere gjør det de gjør, og hvordan andre kan lære å bruke disse evnene. Modelleringsferdigheter, basert på detaljerte observasjoner og omhyggelige spørsmål med hensyn til tro og verdier er nøkkelen til dyktighet i NLP. Å lære de spesifikke komponentene i hvordan andre gjør noe så bra, vil skaffe deg nye valgmuligheter og akselerert læreevne. NLP stavestrategien (utviklet av Robert Dilts, USA) var modellert ut fra de som var naturlig gode til å stave, og er lett å lære for såvel barn som voksne. Som et eksperiment i strategier; dersom du opplever det som vanskelig å stå opp om morgenen, – spør noen som ikke opplever det som vanskelig hvordan de motiverer seg selv til å gjøre det.
Andre aktuelle områder for bruk av NLP er utdannelse, næringslivet, helse & velvære, idrett og personlig vekst.

NLP handler om å mestre ditt sinn

NLP beskriver, i svært praktiske utrykk, de bildene, lydene og følelsene som utgjør vår indre og ytre verden. Hvordan vet vi det vi vet? Hvordan gjør vi det vi gjør? For eksempel, hvordan vet du at et behagelig minne er behagelig? Hvordan vet du når du skal føle deg redd eller glad? Hvordan liker du eller misliker du noe eller noen? Hvordan lærer du noe lett, eller ikke? NLP sørger for det som tilsvarer en brukermanual for vår hjerne – og teknikkene demonstrerer hvordan vi «koder» våre opplevelser og erfaringer. Når vi forstår de spesifikke måtene våre hjerner gjør skiller og oppfatter forskjeller på, er det lettere å oppnå forandring og lære å kommunisere effektivt.

NLP er studiet om indre opplevelser

NLP er et verktøy for å kalibrere og forstå hvordan et individ får en betydningsfull tilværelse. Det studerer individuelle opplevelser, hvordan våre tanker, handlinger og følelser arbeider sammen for å skape en opplevelse. NLP forutsetter IKKE at vi alle gjør dette på samme måte. Den fremstiller IKKE formler for kroppsspråk eller øyebevegelser uten å forstå individet. I NLP vet vi at ethvert menneske har en unik læremåte og egen evne til å oppfatte og reagere på omverdenen. NLP har den dypeste ærbødighet overfor disse forskjellene.

NLP – hvordan og hvor kan jeg bruke det?

NLP har et bredspektret område for praktisk bruk i næringslivet (f.eks. ledelse, personal, salg, rådgivning) opplæring, jus, medisin, helse, landbruk, skrivearbeid, kunstverk, idrett, foreldreomsorg, hobbyer og personlig vekst – hvor som helst der mellommenneskelig kommunikasjon og utmerkelse er viktig. Jo mer interessert du er i kommunikasjon, personlig effektivitet og utvikling – jo mer har NLP å tilby deg.

NLP i næringslivet

Grunnleggende NLP ferdigheter som øker og forbedrer kommunikasjon og målsetning er allerede anvendt innenfor næringslivet og har vist meget positive resultater. Spesifikke ferdigheter for å kommunisere med mennesker som oppfatter verden forskjellig fra deg vil hjelpe deg å forbedre forbindelser med klienter, sjefer, nye fremtidsutsikter, og bygge broer over kulturelle skiller i multinasjonale bedrifter.

Mange ledere og rådgivere i næringslivet har anvendt de kreative nyvinningene innen NLP som inspirasjonskilder i organisasjonsutvikling, kvalitetsledelse, motivasjon, team building og strategiplanlegging. Det er NLP ferdigheter som ligger til grunn for det som er anvendt i forhandlingsopplæring i dag.

Modellering er brukt på mange områder i næringslivet. Presentasjonsferdigheter og evnen til å tale er en integrert del av dagens næringsliv. NLP selvbeherskelses- teknikker, språkmønstre og målsetninger er essensielle når det gjelder effektiv talekunst og optimal prestasjon.

NLP i omsorgsyrker

Mye av den tidlige modellering i NLP fokuserte på hvordan meget dyktige og effektive terapeuter hjalp sine klienter til forandring. Mesteparten av terapeutenes atferd og språk var utenfor deres egen bevisste oppmerksomhet: analysen og modellering av terapeutenes teknikker genererte mye praktisk informasjon.

Personlige forandringsteknikker er mange og kraftfulle. Den kanskje mest kjente er Fast Phobia Cure (fobikuren) opprinnelig utviklet av Bandler og Grinder, og videreutviklet av Bandler. Det finnes også teknikker som hjelper klienter med spiseforstyrrelser, frigjøring fra avhengigheter, frigjøring fra uønskede atferdsmønstre og begrensende tro. Felles for teknikkene er at de følger nøyaktige språkmønstre og en omhyggelig, systematisk fremgangsmåte for å sjekke økologien og sikre at forandringen vil passe med vedkommendes verdisystem og andre områder i livet. NLP´s dynamiske verden er stadig i videreutvikling, og flere teknikker føyes til de eksisterende, slik at mennesker kan gjøre de forandringer de ønsker.

NLP tilbyr verktøy for:

 • Rapportbygging med forskjellige klienter.
 • Forståelse av strukturen med hensyn til tro og identitet.
 • Forståelse av makteen og kraften i språk og metaforer.
 • Innholdsfri fremgangsmåte – gjør varig forandring lettere for deg og dine klienter

NLP i helseomsorg

Anvendelse av NLP er viktig såvel for de som arbeider innenfor medisin og helsetjenester,som de som er interessert i personlig god helse og velvære.

I dagens raske forandring på helsefronten, har profesjonelle medisinere behov for mer enn tekniske ferdigheter. De er i stadig økende grad forventet å kunne fremvise bedre mellommenneskelige evner og fleksibilitet, samt ferdigheter på forhandlingsområdet, i ledelse og konfliktløsning. NLP stiller disse nødvendige ferdighetene til rådighet, slik at man blir bedre i stand til å kommunisere klart og effektivt med pasienter og medarbeidere.

Forskning innen NLP i dag fokuserer på å forebygge og vedlikeholde personlig helse, redusere stress, øke bevisstheten om kroppens evne til å helbrede seg selv og søke tilbake til likevekt, samt definere forholdet mellom helse og tro.

NLP og kreativitet

Kunstnere, skribenter og artister finner NLP trening verdifull fordi den tilbyr innsikt med hensyn til hva som hemmer og hva som frigjør den kreative ånden. Anvendelse av NLP strategier, særlig Disneystrategien, utviklet av Robert Dilts (USA), sørger for kraftfull frigjøring av din kreativitet.
NLP i undervisning og opplæring.

NLP´s praktiske anvendelse omfatter forståelse for hvordan vi lærer og utvikler strategier såvel for elever som lærere, ved å bruke våre fem sanser. Gjennom NLP kan trenere, lærere og foreldre anvende akselererte innlæringsstrategier for å hjelpe elever å gjøre det enda bedre. Lærere integrerer nå nøkkelområder innen NLP i sine opplæringsmetoder og for å oppnå kontroll i klasserommet.

NLP og personlig vekst

Mange mennesker anvende NLP til frigjøring fra begrensninger og avhengighet. NLP holdninger og teknikker tilbyr frihet fra gamle uønskede atferdsmønstre, frykt og begrensende tro, og gir struktur for nye og mer effektive måter å være i verden på. NLP tilbyr større valgmuligheter i din kommunikasjon, samt i hvordan du reagerer og hvordan du føler. Når du har flere valgmuligheter, kan du ta riktigere avgjørelser. Hvis du ikke har levd det livet du ønsker, tilbyr NLP deg nye retninger til nye og mer tilfredsstillende alternativer.

NLP og foreldreomsorg

NLP ferdigheter og prinsipper hjelper til med å oppnå betydningsfull kommunikasjon mellom barn og foreldre. Du vil oppdage hvordan du definerer det du vil ha på en mer positiv måte, og da kommuniserer du klart slik at ditt barn forstår og reagerer etter valgmulighetene. For eksempel, å fortelle et barn hva det IKKE skal gjøre, kan resultere i at det gjør nettopp det det ikke skal, fordi, – for å tolke budskapet må barnet først begynne å tenke på det det ikke skal gjøre. Å si til barnet «IKKE bekymre deg» kan fører til bekymring. La barnet i stedet vite hva det skal: «vær forsiktig» eller «hygg deg i fritiden».

Ved virkelig å lytte til barnet og arbeide med hvordan det beskriver livet, kan vi avdekke hvordan det konstruerer sin egen verden. Å lære barnet å visualisere kan hjelpe til økt læreevne og prestasjon i dagens utdannelsessystem. Du vil også lære selvstyring. Foreldre som lærer NLP kan lære ferdighetene videre til sine barn og gi dem gode vaner for klar og effektiv kommunikasjon, og verktøy for innlæring og for å bygge opp selvfølelse og selvtillit.

Hvordan ble NLP til?

Nevro Lingvistisk Programmering ble først definert av Richard Bandler (matematiker) og John Grinder (professor i lingvistikk). Disse to arbeidet sammen ved University of California tidlig i 1970 årene. De stilte det viktige spørsmålet «hva er forskjellen som utgjør forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene»?

«It is the thread that runs from me to people that is really the strongest thing that NLP is about. It’s about an attitude. And the attitude says that things can get better and that things should be based on doing the right thing for the right reason».
–Richard Bandler

Bandler og Grinder valgte å modellere tre meget dyktige terapeuter, Fritz Perls (gestaltterapi), Virginia Satir, (familieterapi) og Milton Erickson (verdenskjent psykiater som ga sitt navn til en form for hypnose). De kunne like gjerne har modellert meget dyktige næringslivstopper eller vitenskapsmenn. Bandler og Grinder modellerte terapeutenes språk, fysiologi og mentale prosesser og deretter identifiserte de mønstre (heller enn teorier) som kunne kodes og bortlæres.

NLP benyttet mange eksisterende studieretninger som inkluderer Chomsky´s arbeid i lingvistikk, Korsybski´s arbeid i semantikk, Ashby´s arbeid i systemtenking og mange, mange andre..
Senere vendte Bandler, Grinder og deres kolleger sin oppmerksomhet mot helseområdet og spurte «hva er det som gjør forskjellen mellom noen som spontant kommer seg etter en sykdom eller mental tilstand og noen som forblir syk.?»

«My work is about making humans rise above the dung of society – not to be better than other people, but to be better human beings, better than they were the day before, and better the next day than they were the day before that«.
–Richard Bandler

Prinsipper for NLP

Prinsippene som danner grunnlaget for NLP har vært modellert fra nøkkelpersoner som konsekvent viser fremragende resultater, og fra systemteorier og naturlover. NLP er ikke bare kraftfulle verktøy, det er en filosofi og en holdning som er nyttig,når målet er personlig og profesjonell opphøyelse, uansett hva du gjør.

Mennesker opplever verden rundt seg gjennom sine sanser og utfra sine egne personlige erfaringer, dette betyr at ethvert individs oppfatningsevne er annerledes. Betydningen av din kommunikasjon viser seg i responsen du får, mens din hensikt kanskje er klar for deg, så er det den andres tolkning og respons som avgjør kommunikasjonens effektivitet.

NLP lærer deg ferdighetene og fleksibiliteten som sikrer at ditt budskap er lik det budskapet den andre mottar.

 • Fleksibilitet er nøkkelen til suksess.
 • Vi er alle unike og opplever verden på forskjellige måter.
 • Enhver person er et individ som har sin egen spesielle måte å være på.
 • Det finnes ikke feil, kun feedback.
 • Det kan tenkes at mislykkethet er suksess som ganske enkelt har opphørt for tidlig. Med denne forståelsen kan vi slutte å legge skylden på oss selv og andre, finne løsninger, og øke kvaliteten i det vi gjør.
 • Kropp og sinn danner et system.
 • Din mentale holdning virker inn på din kropp og din helse, og i sin tur på hvordan din atferd kan endre din tankegang.
 • Det er jeg som styrer mitt sinn og dermed mine resultater.
 • Bak enhver atferd er en positiv hensikt.
 • Når vi forstår at andre har en positiv hensikt i det de sier eller gjør (uansett hvor irriterende og negativt det kanskje kan virke), kan det bli lettere å slutte å reagere med sinne og hindringer, og begynne med fremskritt.
 • Mennesker har alle de ressursene de har bruk for å nå sine mål.
 • Vi kommuniserer til enhver tid.
 • Selv om vi ikke snakker, så kommuniserer vi. Ikke verbal kommunikasjon utgjør en stor del av et budskap.
 • Hvis et menneske kan lære noe, kan en annen gjøre det samme.