Om Lev Nå!

Lev Nå! AS eies og drives av Anne Winther Tollnes, født i 1952. Formålet for Lev Nå! AS er konsulentvirksomhet innen coaching, veiledning/rådgivning og analyser. Undervisning og salg av kunst, kultur og helse.

Anne W. Tollnes
Tlf.: 62 52 75 87
Mobil: 45 00 17 27
Epost: post@levnaa.no

Målsetting: Å hjelpe mennesket til å se dypere i seg selv; hvordan løse små konflikter og dagligdagse utfordringer på en annen måte. Vi inviterer mennesket til å åpne opp.

Visjon: Å søke balansen mellom den sjelelige og fysiske virkelighet, og formidle universell kjærlighet.

Anne Winther Tollnes har lang fartstid fra næringslivet innen næringsutvikling, omorganisering, som markedssjef, personalleder i små og mellomstore bedrifter; produksjon/salg- og servicebedrifter, reiselivet og IT-bransjen. Anne arbeider som coach, karriereveileder, medisinsk Qigong instruktør og kursleder. Anne søker kreative løsninger, er markeds- og løsningsorientert. Anne har god kunnskap om flere kulturer og arbeidsforhold i andre land, med opphold og utdannelse fra: Spania, Sveits, England, U.S.A., Monaco og Canada.

Anne er en inspirator og motivator og arbeider som coach en – til – en, og i grupper med bevisstgjøring, og bistår med å utvikle en realistisk handlingsplan for personlig fremgang/endring, som fører til energi og overskudd! Velprøvde NLP teknikker, astroanalyser, kreativ maling og Qigong trening benyttes. Anne har flere års erfaring som instruktør i det private og offentlige næringsliv. Hovedmarkedet er Hamar og Hedmark/Oppland.

Solsikke_1000px

Arbeidsområder

  • Coaching NLP teknikker, en – til – en og i grupper. Handlingsplan utarbeides
  • Foredrag Foredrag og seminarer i Qigong, NLP og astrologi
  • Kurs Qigong på arbeidsplassen. Qigong i Italia og i Hellas. Pakkeløsninger meditasjon, qigong, maling
  • Qigong En forebyggende treningsform. Qigong = balanse og energibringende
  • Analyser Astrologi benyttes som veiledningsverktøy. Anne har 30 år erfaring som astrolog
  • Vandringer Indre og ytre vandringer i inn- og utland – Anne tar på seg oppdrag som vandrerfører